Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia o podaní návrhu-prekládka trafostanice a splašková kanalizácia

SÚBOR
Dátum: 21.07.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 320
2 min. čítania
Informácia o podaní návrhu-prekládka trafostanice a splašková kanalizácia

Informácia o podaní návrhu

Zdroje Zeme, a.s., so sídlom Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo, v zast. PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, dňa 14.7.2023 podal na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia, pre stavbu: „Areál Zdroje Zeme – Horný Jatov“, v rozsahu stavebných objektov: SO 02.2 Prekládka trafostanice, SO 302  Splašková kanalizácia -1/B. etapa, na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 240/45, 240/102,  240/107, 240/109, 240/111, 240/112, 240/113, 240/114, v extraviláne obce Trnovec nad Váhom, katastrálne územie Horný Jatov, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo na základe listu vlastníctva č. 893.

 

V súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, zverejňujeme kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia, bez príloh.

Uvedenú stavbu posúdil Okresný úrad Šaľa, v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vydal rozhodnutie sp. zn. OU-SA-OSZP-2019/006116-25, zo dňa 09.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2019. Rozhodnutie je prístupné na webovej adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/areal-zdroje-zeme-horny-jatov a na Okresnom úrade Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Žiadosť o stavebné povolenie je priložená k nahliadnutiu nižšie ako príloha.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2549_2023 002 Info o podaní návrhu (002) Veľkosť: 288.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.7.2023
Žiadosť o SP trafo a kanaliz Veľkosť: 911 kB Formát: pdf Dátum: 21.7.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.