Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška-NN vzdušné káblové vedenie -ZSDIS

SÚBOR
Dátum: 07.07.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 363
2 min. čítania
Verejná vyhláška-NN  vzdušné káblové vedenie -ZSDIS

Oznámenie o začatí zlúčeného stavebného a územného konania s upustením ústneho pojednávania

Obec Trnovec nad Váhom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 37, 39a, 61, 62, 64 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a vyhl. MŢP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŢP SR č. 532/2002, oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom:
Po: 8.00-12.00 / 13.00-15.30, Ut: 8.00-12.00 / 13.00-15.30, Str : 8.00-12.00 / 13.00-16.30, Pia : 8.00-12.00 / 13.00-15.30.

 

Verejná vyhláška je priložená nižšie k nahliadnutiu ako príloha.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Linda Sklenárovä - 2407-2023 OZN SP VV Veľkosť: 317.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.