Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov - Kontajnerová technológia pre suchú fermentáciu s výrobou CNG (BIO)

SÚBOR
Dátum: 16.06.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 297
2 min. čítania
Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov - Kontajnerová technológia pre suchú fermentáciu s výrobou CNG (BIO)

zverejnenie kolaudačného rozhodnutia

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s  ust. §38 ods.2 písm. a) zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje kópiu kolaudačného rozhodnutia : Zdroje Zeme, a. s., so sídlom Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava, IČO 50 460 137, zastúpená splnomocneným zástupcom PROMT, s. r. o., so sídlom Robotnícka 1A, 036 01 Martin, IČO: 36 401 391 :

 

„Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov - Kontajnerová technológia pre suchú fermentáciu s výrobou CNG (BIO)“

 

V rozsahu technologických objektov:

TO 01 Technické objekty suchej fermentácie - 2. časť

TO 01.1 - Kontajnery fermentácie - Fermenter C10 až 18 – 9ks - 2. časť

TO 01.2 – Zásobníky plynu uložené na kontajneroch fermentácie -- Fermenter C10 až 18 – 1ks – 1 časť.

TO 01.6. - Technologické rozvody – 2. časť

TO 02 Plynová stanica a rozvody plynu (v rozsahu rozvody plynu) – 1. časť

Potrubný most

Rozvod plynu

na pozemkoch: parc. registra C-KN č. 240/9, 240/45, 240/7, 240/108, 240/109, 240/110, 240/111, 240/112, 240/113, v extraviláne obce Trnovec nad Váhom, katastrálne územie Horný Jatov. Parcelné čísla sú uvedené podľa stavebného povolenia vydaného pod sp. zn. 829/2020-005/Ga, zo dňa 25.09.2020, právoplatné dňa 24.10.2020

Zároveň oznamujeme, že rozhodnutie Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vydané v zisťovacom konaní č. j. OU-SA-OSZP-2019/006116- 25, zo dňa 09.09.2019, právoplatné dňa 10.10.2019, je prístupné na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/areal-zdroje-zeme-horny-jatov ako aj na Okresnom úrade Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Kolaudačné rozhodnutie Veľkosť: 547.2 kB Formát: pdf Dátum: 16.6.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.