Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška-oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby „Základňová stanica telekomunikačnej siete SATRT s el. prípojkou NN, VN a TS“

SÚBOR
Dátum: 31.03.2023
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 353
2 min. čítania
Verejná vyhláška-oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby „Základňová stanica telekomunikačnej siete SATRT s el. prípojkou NN, VN a TS“

Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby s nariadením ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Na obec Trnovec nad Váhom podal dňa 13.1.2023 stavebník: O2 Networks, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava v zastúpení splnomocneným zástupcom : AIR TREND, s.r.o., so sídlom : Mateja Bela 32, 921 01 Piešťany návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby : „Základňová stanica telekomunikačnej siete SATRT s el. prípojkou NN, VN a TS“.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie predmetnej stavby.

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona
o z n a m u j e účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a zároveň n a r i a ď u j e k prejednaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 21.4.2023 (piatok) o 9.30 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom – stavebný úrad.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby s nariadením ústneho pojednávania a miestneho zisťovania je priložená ako príloha nižšie k nahliadnutiu.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
OZ 55_2023 O2 - verejná vyhláška Veľkosť: 586.6 kB Formát: pdf Dátum: 31.3.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.