Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3"

SÚBOR
Dátum: 31.03.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 210
2 min. čítania
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti -

upovedomenie o začatí konania

Informovanie verejnosti

Dňa 20. 03. 2023 bolo Obci Trnovec nad Váhom doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3“, navrhovateľa Duslo, a.s., 927 03 Šaľa.

 

V zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  a podľa § 65g ods. 3 zákona informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že do materiálov je možné nahliadnuť po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na referáte spisovej služby na 1. poschodí obecného úradu počas stránkových hodín pre verejnosť.

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/instalacia-tocivej-redukcie-na-mocovine-3

 

Podľa § 29 ods. 9 zákona môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. 

Oznámenie sa nachádza v prílohe. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
inštalácia točivej redukcie na Močovine 3 Veľkosť: 737.6 kB Formát: pdf Dátum: 31.3.2023
info pre verejnosť Veľkosť: 221.1 kB Formát: pdf Dátum: 31.3.2023
oznámenie Veľkosť: 9.97 MB Formát: pdf Dátum: 31.3.2023
sprievodná správa Veľkosť: 234.8 kB Formát: pdf Dátum: 31.3.2023
technická správa Veľkosť: 646 kB Formát: pdf Dátum: 31.3.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.