Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 01.02.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 1190
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Informácia pre záujemcov

Obec Trnovec nad Váhom so sídlom 925 71 Trnovec nad Váhom č. 587 v zastúpení Mgr. Oliver Berecz, starosta obce v súlade s §6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu

 

Referent stavebného úradu

 

Miesto výkonu práce: Obec Trnovec nad Váhom, Obec Selice

 

Popis pracovných činností:                

 • vedie správne konania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje výkon orgánu štátneho stavebného dohľadu, miestne zisťovania, obhliadky v rámci predmetných konaní
 • vydáva územné rozhodnutia
 • vydáva kolaudačné rozhodnutia
 • vydáva stavebné povolenia
 • povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce
 • povoľuje reklamné stavby v zmysle stavebného zákona alebo nariaďuje ich odstránenie

 

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok (37,5h/týždeň), príp. dohodou na čiastočný úväzok

 

Kvalifikačné predpoklady:                

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru
 • prax v odbore – výhodou
 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • znalosť zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

 

Iné kritériá a požiadavky:                 

 • bezúhonnosť, samostatnosť, flexibilnosť, zodpovednosť,
 • pokročilá úroveň práce s produktmi Microsoft
 • vodičský preukaz skupiny B

 

Zoznam požadovaných dokladov:     

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • životopis
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • fotokópiu dokladu o vzdelaní

 

Výhody zamestnávateľa:

 • 5 dní dovolenky naviac v porovnaní s výmerou podľa zákonníka práce na základe kolektívnej zmluvy vyššieho     stupňa
 • v prípade záujmu DDS – doplnkové dôchodkové sporenie

 

Platové podmienky: nástupný plat 1100,- Eur v hrubom

 

Termín doručenia žiadosti do: platí do zmazania inzerátu

 

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť osobne do podateľne obecného úradu počas stránkových hodín, e-mailom na adresu obec@trnovecnadvahom.sk alebo zaslať poštou na adresu :

Obec Trnovec nad Váhom

925 71 Trnovec nad Váhom č. 587

 

Kontaktná osoba: Mgr. Vargová, tel. 0917 873 524 

 

Pohovoru sa zúčastnia vybraní uchádzači, ktorí doručili úplnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokumentami a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

 

 

                                                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz

                                                                                                                                              starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.