Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vypúšťanie a likvidácia odpadových vôd zo žumpy

Dátum: 30.01.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 681
Vypúšťanie a likvidácia odpadových vôd zo žumpy

upozornenie pre obyvateľov

Obec Trnovec nad Váhom upozorňuje obyvateľov, že v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. § 36 ods. 4) o priestupkoch v znení neskorších predpisov  je povinnosťou každej fyzickej osoby, ktorá vlastní žumpu na odpadové vody, likvidovať ich spôsobom uvedeným v § 36 ods.4 zákona o vodách, a to odvozom do čistiarne odpadových vôd. Tieto odvozy sú oprávnení vykonávať prevádzkovatelia verejnej kanalizácie, obec a oprávnená osoba podľa osobitného predpisu. Odpadové vody je zakázané vypúšťať do povrchových alebo podzemných vôd napr. na polia, do potokov, rigolov, na cesty.

 

Od producentov odpadových vôd akumulovaných v žumpách s účinnosťou môže obec a orgán štátnej vodnej správy kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd spätne na obdobie dvoch rokov. Občania sú povinní odkladať doklady o odvozoch a osoby, ktoré vyvážajú odpadové vody zo žúmp, sú povinní takýto doklad vydať občanom. Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

 

Upozorňujeme občanov, aby si predmetné doklady odkladali. V prípade potreby alebo podozrenia na nesprávne nakladanie s odpadovými vodami bude Obec Trnovec nad Váhom producentov odpadových vôd vyzývať na predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd. Pre účely kontroly musia disponovať s týmito dokladmi obidve strany.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.