Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky

Dátum: 03.01.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 89
Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky

reštaurovanie a rekonštrukcia kamenného kríža

Dobrovoľná zbierka na reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného kríža– vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky

 

Obec Trnovec nad Váhom v zmysle uznesenia č. 241/2021 Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom zo dňa 13. septembra 2022 vyhlásila dobrovoľnú zbierku na reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného kríža umiestneného v centre obce Trnovec nad Váhom.

 

Vyhlasovateľ: Obec Trnovec nad Váhom

Miesto konania dobrovoľnej zbierky: katastrálne územie obce Trnovec nad Váhom

Čas konania dobrovoľnej zbierky: 15. 9. 2022 – 31. 12. 2022

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

  1. Zasielaním príspevkov na účet vedený vo VÚB, a. s. č. účtu SK11 0200 0000 0000 1822 0132.
  2. Vložením hotovosti do prenosnej pokladničky, označenej „Dobrovoľná zbierka na reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného kríža“, umiestnenej v kancelárii prvého kontaktu Obecného úradu Trnovec nad Váhom.

 

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky a kontrola výsledkov zbierky:

 

  1. Na vyššie uvedený účet Obce Trnovec nad Váhom boli zaslané príspevky v celkovej sume 300,- Eur (tristo EUR).
  2. Kontrola výsledku dobrovoľnej zbierky v hotovosti bola vykonaná starostom obce a poverenými zamestnancami Obecného úradu dňa 2. januára 2023, bezprostredne po ukončení dobrovoľnej zbierky. Výsledok zbierky: 183,53 EUR (sto osemdesiattri 53/100 EUR). Tieto finančné prostriedky boli vložené do pokladne Obecného úradu Trnovec nad Váhom.

 

Náklady na reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného kríža (rekonštrukcia začala v polovici júna 2022 a bola ukončená v októbri 2022) v celkovej výške 7.848,- EUR zaplatila Obec Trnovec nad Váhom zo svojho rozpočtu. Celkový výťažok zbierky v sume 483,53 EUR (štyristo osemdesiattri 53/100 EUR) bol použitý na refundáciu časti týchto nákladov.

 

V Trnovci nad Váhom, 3. 1. 2023

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.