Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zabezpečenie vodíka pre redukciu NTK na ČP4

SÚBOR
Dátum: 18.10.2022
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 447
Zabezpečenie vodíka pre redukciu NTK na ČP4

zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

OBEC Trnovec nad Váhom podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenia o začatí konania

 

„Zabezpečenie vodíka pre redukciu NTK na ČP4”

navrhovateľa Duslo, a. s. Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03  Šaľa.

 

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zabezpecenie-vodika-pre-redukciu-ntk-na-cp4

 

 

V zmysle § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a zároveň oznamujeme, že do materiálov možno nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia na referáte spisovej služby na 1. poschodí Obecného úradu Trnovec nad Váhom počas úradných hodín pre verejnosť.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od dňa zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce Trnovec nad Váhom. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v uvedenej lehote doručené dotknutej obci.

 

zvesené 22. novembra 2022

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
DUSLO, a. s._Zabezpecenie vodika pre redukciu NTK na CP4_Zaslanie oznamenia o zmene navrhovanej cinnosti Veľkosť: 790.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.10.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.