Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dobrovoľná zbierka - vyhlásenie

Dátum: 16.09.2022
Autor: Iveta Mesárošová
Dobrovoľná zbierka - vyhlásenie

reštaurovanie a rekonštrukcia kamenného kríža

OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM

925 71  Trnovec nad Váhom 587, IČO 00306240

 

Obec Trnovec nad Váhom v súlade s § 4 ods. 3, písm. b) v spojení s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom č. 344/2022 zo dňa 13. septembra 2022 dobrovoľnú zbierku na reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného kríža umiestneného v centre obce Trnovec nad Váhom.

 

Vyhlasovateľ: Obec Trnovec nad Váhom, 925 71  Trnovec nad Váhom 587, IČO 00306240

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného kríža umiestneného v centre obce Trnovec nad Váhom

Miesto konania dobrovoľnej zbierky: katastrálne územie obce Trnovec nad Váhom

Čas konania dobrovoľnej zbierky: od 15.9.2022 do 31.12.2022

 

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

 

1. Zasielaním príspevkov na účet vedený vo VÚB a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK11 0200 0000 0000 1822 0132 s označením „dobrovoľná zbierka “

2. Vložením hotovosti do prenosnej pokladničky, označenej „Dobrovoľná  zbierka na reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného kríža“ umiestnenej v kancelárii prvého kontaktu Obecného úradu Trnovec nad Váhom

 

Použitie dobrovoľnej zbierky, jej vyúčtovanie a kontrola:

Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu obce. Získané finančné prostriedky budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce. Správa o výsledku použitia finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

 

 

                                                                                                                                                          Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.