Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zákaz spaľovania odpadov zo záhrad-Obecná polícia informuje

Dátum: 22.07.2022
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Zákaz spaľovania odpadov zo záhrad-Obecná polícia informuje

Upozornenie pre obyvateľov

V záujme predchádzania vzniku priestupkov v obci Trnovec nad Váhom Obecná polícia upozorňuje občanov na prísny
ZÁKAZ SPAĽOVANIA ODPADOV ZO ZÁHRAD A DOMÁCNOSTÍ!!!!!

Obecná polícia Trnovec nad Váhom dôrazne upozorňuje, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané. Osobitne v období počas jarných prác, alebo keď sa zbiera úroda, niektorí ľudia pália odpad zo záhrad, trávu, konáre, či vňate. Dochádza tak k porušovaniu Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne.

Spaľovanie odpadu je aj porušovaním zákona o odpadoch, v ktorého zmysle je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených. Zákon o ochrane pred požiarmi hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Z tohto dôvodu je dôležité si uvedomiť, že pri spaľovaní odpadov zo záhrad, alebo aj iného odpadu sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa často v ešte vyšších koncentráciách, ako v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je nedokonalé horenie za nízkych teplôt a nedostatočné okysličovanie. Pre svoje zdravie potrebujeme zdravé ovzdušie, a preto je nutné rešpektovať dané opatrenia. Drevný odpad zo záhrady, ktorý nemôžu občania skompostovať (napr. konáre), môžu občania odovzdať na zberný dvor .

Ak niekto spaľuje odpad  zo záhrady, či už lístie, trávu, konáre, alebo odpad z domu, ako sú plastové fľaše, papiere, kartóny, sa dopúšťa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta až do výšky 1500 .

Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť hodnotu až do výšky od 1200 € do 120 000  €.

 

Zákaz spaľovania lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti upravujú tieto zákony:

- zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

- zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.