Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebné povolenie - Ďuriš J.

SÚBOR
Dátum: 14.01.2022
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 516
Stavebné povolenie - Ďuriš J.

verejná vyhláška

Juraj Ďuriš, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 399, dňa 9.7.2021 podal na tunajšom úrade   žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom – novostavba“, na  pozemku parcela číslo 408/6 – zastavaná plocha a nádvorie - v  kat. úz. Trnovec nad Váhom. Na stavbu bolo vydané Územné rozhodnutie sp.zn. č. : 152/2021-003/Ke zo dňa 14.5.2021.

 

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdila žiadosť podľa podľa § 60 až 67 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

 

Na podklade toho, rozhodla takto:

 

Stavba  „Rodinný dom – novostavba“ na pozemku parc.č. 408/6  v obci Trnovec nad Váhom, kat. úz. Trnovec nad Váhom  sa podľa § 66 stavebného zákona   p o v o ľ u j e.

 

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
1940_2021 SP VV Ďuriš Veľkosť: 577.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.1.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.