Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

SÚBOR
Dátum: 13.01.2022
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 470
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

a návrh strategického dokumentu

OBEC Trnovec nad Váhom podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu

 

„Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja”

obstarávateľa Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01  Nitra.

 

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu  sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1

V zmysle § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení správy o hodnotení a zároveň oznamujeme, že do materiálov možno nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie do 21 dní od zverejnenia na referáte školstva, kultúry a civilnej ochrany na 1. poschodí Obecného úradu Trnovec nad Váhom počas úradných hodín pre verejnosť.

 

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01  Nitra najneskôr do 21 dní od dňa zverejnenia dokumentácie správy o hodnotení na úradnej tabuli a webovom sídle obce Trnovec nad Váhom.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
úp-regionu-nsk Veľkosť: 870.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.1.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.