Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zaslanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti - "UGL2 v Duslo, a. s. Šaľa"

SÚBOR
Dátum: 12.01.2022
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 620
Zaslanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti -

informovanie verejnosti

OBEC Trnovec nad Váhom podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„UGL2 v Duslo, a. s. Šaľa”

navrhovateľa Duslo, a. s. Šaľa so sídlom administratívna budova ev. č. 1236, 927 03  Šaľa.

 

Návrh činnosti a súvisiace dokumenty sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ugl2-v-duslo-s-sala

Obec Trnovec nad Váhom dňa 12. 1. 2022 požiadala RÚVZ v Nitre o stanovisko k uskutočneniu verejného prerokovania navrhovanej činnosti.

V zmysle § 65g ods. 3 a § 34 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení správy o hodnotení a zároveň oznamujeme, že do materiálov možno nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie do 30 dní od zverejnenia referáte školstva, kultúry a civilnej ochrany na 1. poschodí Obecného úradu Trnovec nad Váhom počas úradných hodín pre verejnosť.

Informácia o doručení správy o hodnotení ako aj všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie je zverejnené na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce.

Podľa § 34 ods. 1 a s ohľadom na § 65g ods. 3 zákona môže verejnosť doručiť písomné stanovisko na Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  do 30 dní od dňa zverejnenia dokumentácie správy o hodnotení na úradnej tabuli a webovom sídle obce Trnovec nad Váhom.

Bližšie informácie v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
sprava-o-hodnoteni-vplyvu-ugl2-v-duslo-a-s-sala-final- Veľkosť: 3.5 MB Formát: pdf Dátum: 12.1.2022
informacia-k-soh_verejnost- Veľkosť: 375.8 kB Formát: pdf Dátum: 12.1.2022
x-vseobecne-zrozumitelne-zaverecne-zhrnutie- Veľkosť: 488.9 kB Formát: pdf Dátum: 12.1.2022
Zaslanie SoH_ UGL2 v Duslo, a. s., Sala Veľkosť: 789.4 kB Formát: pdf Dátum: 12.1.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.