Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky na rekonštrukciu sochy sv. Tekly

Dátum: 10.01.2022
Autor: Iveta Mesárošová
Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky na rekonštrukciu sochy sv. Tekly

Informovanie verejnosti

Dobrovoľná zbierka na rekonštrukciu prícestnej sochy sv. Tekly – vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky

 

Obec Trnovec nad Váhom v zmysle uznesenia č. 241/2021 Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom zo dňa 21. júna 2021 vyhlásila dobrovoľnú zbierku na rekonštrukciu prícestnej sochy sv. Tekly nachádzajúcej sa v extraviláne obce.

 

Vyhlasovateľ: Obec Trnovec nad Váhom

Miesto konania dobrovoľnej zbierky: katastrálne územie obce Trnovec nad Váhom

Čas konania dobrovoľnej zbierky: 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

1. Zasielaním príspevkov na účet vedený vo VÚB, a. s. č. účtu SK11 0200 0000 0000 1822 0132

2. Vložením hotovosti do prenosnej pokladničky, označenej „Dobrovoľná zbierka na rekonštrukciu prícestnej sochy sv. Tekly“, umiestnenej v kancelárii prvého kontaktu Obecného úradu Trnovec nad Váhom.

 

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky a kontrola výsledkov  zbierky:

1. Na vyššie uvedený účet Obce Trnovec nad Váhom boli zaslané príspevky v celkovej sume 1.000,- Eur (tisíc EUR).

 

2. Kontrola výsledku dobrovoľnej zbierky v hotovosti bola vykonaná starostom obce a poverenými zamestnancami Obecného úradu dňa 4. januára 2022, bezprostredne po ukončení dobrovoľnej zbierky. Výsledok zbierky: 190,79 EUR (stodeväťdesiat 79/100 EUR). Tieto finančné prostriedky boli dňa 4. 1. 2021 vložené do pokladne Obecného úradu Trnovec nad Váhom.

 

Náklady na rekonštrukciu sochy (rekonštrukcia začala 27. júla 2021 a bola ukončená dňa 8. októbra 2021) v celkovej výške 4.872,- EUR zaplatila Obec Trnovec nad Váhom zo svojho rozpočtu. Celkový výťažok zbierky v sume 1.190,79 EUR (tisícstodeväťdesiat 79/100 EUR) bol použitý na refundáciu časti týchto nákladov.

 

 

V Trnovci nad Váhom, 10. 1. 2022

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil.