Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného konania

SÚBOR
Dátum: 05.11.2021
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 373
Oznámenie o začatí stavebného konania

verejná vyhláška

Juraj Ďuriš, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 399, podal dňa 9.7.2021 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

 

Rodinný dom - novostavba

 

v kat. úz. Trnovec nad Váhom, v obci Trnovec nad Váhom, na  pozemku parcela číslo 408/6 a 408/18.  Na stavbu bolo vydané Územné rozhodnutie sp.zn. č. : 152/2021-003/Ke zo dňa 14.5.2021.

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 stavebného zákona,  v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona, oznamuje  začatie stavebného konania o povolení tejto stavby a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska

 

u p ú š ť a

 

od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do  7 pracovných dní odo dňa prevzatia tohto oznámenia,  inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom. Bližšie informácie v prílohe.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie o začatí stavebného konania Veľkosť: 428 kB Formát: pdf Dátum: 5.11.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.