Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania-výrub drevín

SÚBOR
Dátum: 10.09.2021
Autor: Administrátor
Oznámenie o začatí konania-výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Trnovec nad Váhom

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 2 ks dreviny druh lipa veľkolistá a javor jaseňolistý rastúci v k. ú. Trnovec nad Váhom na pozemku registra C KN č. 2/1 ostatná plocha.

Ústne pojednávanie a miestna obhliadka sa uskutoční dňa 29.09.2021 o 09:30 hod. so stretnutím účastníkov v budove Obecného úradu v Trnovci nad Váhom.

Presné znenie a informácie o konaní sú uvedené v priloženej prílohe.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
výrub drevín-oznámenie o konaní 418.7 kB pdf 10.9.2021