Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

"Plniaca rampa DFA" - rozhodnutie

SÚBOR
Dátum: 20.08.2021
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 419

informovanie verejnosti

rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Dňa 20. augusta 2021 bolo Obci Trnovec nad Váhom doručené oznámenie Ministerstva životného prostredia SR, že  podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Plniaca rampa DFA“, navrhovateľa Duslo, a. s., so sídlom Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 826 487, v zastúpení vedúcim Odboru životného prostredia a ochrany zdravia Ing. Jozefom Makom, rozhodlo takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Plniaca rampa DFA“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plniaca-rampa-dfa

 

Nájdete ho aj v prílohe.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 správneho poriadku na MŽP SR v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR .

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle MŽP SR.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
rozhodnutie - plniaca rampa DFA Veľkosť: 1.3 MB Formát: pdf Dátum: 20.8.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.