Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla

Dátum: 28.06.2021
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 788
Objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla

informácia pre obyvateľov

Dňa 31. marca 2021 bol prijatý zákon, ktorým sa okrem iného do zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zavádza možnosť pre obce riešiť tzv. objektívnou zodpovednosťou držiteľa vozidla za dodržiavanie taxatívne stanovených pravidiel cestnej premávky vozidlom, ktoré prevádzkuje. Zákon č. 146/2021 Z. z. nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2021.

 

Obec, resp. obecná polícia môže takto riešiť porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel. Zodpovedná osoba je držiteľ vozidla, nie vodič! Podstata inštitútu objektívnej zodpovednosti spočíva v tom, že nie je potrebné pri porušení zákazu státia alebo zastavenia zisťovať vodiča vozidla resp. riešiť priestupok na mieste, ale po vyhotovení dokumentácie najmä fotografickej je možné zaslať rozkaz o uložení pokuty priamo držiteľovi vozidla. Výška pokuty je daná zákonom a nemožno ju zvýšiť ani znížiť.  Výška pokuty je

 

a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) (zastavenie a státie na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,

b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a) (zákaz zastavenia a státia podľa §25 alebo zákaz zastavenia a státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného značenia)

 

V prípade, ak zodpovedná osoba, ktorej bol zaslaný rozkaz o uložení pokuty uhradí túto pokutu do 15 dní od doručenia rozkazu, ponuka sa znižuje o 1/3.

 

Znenie § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť

a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,

b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,

c) na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,

d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,

e) na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,

f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor a priľahlé nástupište,

g) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,

h) na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,

i) na vnútornom jazdnom pruhu,

j) na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný jazdný pruh,

k) na cestičke pre cyklistov a na ochrannom pruhu pre cyklistov,

l) vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,

m) na moste,

n) pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,

o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,

p) na električkovom koľajovom páse,

q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,

r) na kruhovom objazde,

s) na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,

t) na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m,

u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel;

osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

(2) Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je mimo obce zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia

 

Nie je v našom záujme ukladať pokuty a zasielať našim občanom rozkazy o uložení pokuty, avšak je potrebné si uvedomiť, že nesprávnym parkovaním častokrát ohrozujeme ďalších účastníkov cestnej premávky, blokujeme prejazd ulíc pre záchranné zložky a vytvárame nebezpečné situácie na našich cestách. Príslušníci obecnej polície sa v prvom kroku zamerajú najmä na upozornenie vodičov a držiteľov vozidiel na nesprávne parkovanie, ale v prípade, ak sa priestupok bude opakovať, budeme musieť pristúpiť aj k nepopulárnemu ukladaniu pokút. Preto vás týmto prosíme, aby ste boli ohľaduplní a aj za cenu zníženia osobného komfortu, parkovali svoje vozidlá v rámci možností vo svojich dvoroch.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.