Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného konania

SÚBOR
Dátum: 11.06.2021
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 550
Oznámenie o začatí stavebného konania

a upustení od ústneho konania

Zdroje Zeme, a.s., so sídlom Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo, v zast. PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, dňa 28.05.2021 podal na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia, pre stavbu:

„Areál Zdroje Zeme – Horný Jatov“

V rozsahu stavebných objektov:

SO 005  Plochy kompostoviska

SO 007  Prevádzkový objekt 7

SO 302  Splašková kanalizácia -1/A.etapa        

SO 402  Napájacie káblové rozvody NN – 1/A.etapa  

LPG       Preloženie rozvodu LPG a rozvod plynovodu bioplynu

VN         Prekládka VN

a technologických objektov:

TO 04    Technológia výskumného, vývojového centra – 1/A etapa            

TO 05    Technológia výrobného procesu EFFECO v objekte SO 007 – 1/A etapa            

 

na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 240/1, 240/4, 240/6, 240/7, 240/8, 240/9, 240/11, 240/15, 240/95, 240/108, 240/109, 240/110, 240/111, 240/113, 240/114, v extraviláne obce Trnovec nad Váhom, katastrálne územie Horný Jatov, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo na základe listu vlastníctva č. 893.

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Bližšie informácie záujemcovia nájdu v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
1759_2021 Zdroje zeme _inform o podaní SP Veľkosť: 210.6 kB Formát: pdf Dátum: 11.6.2021
1759_2021 Zdroje zeme Veľkosť: 369 kB Formát: pdf Dátum: 11.6.2021
promt Veľkosť: 2.07 MB Formát: pdf Dátum: 11.6.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.