Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zber kuchynského odpadu z domácností

Dátum: 08.06.2021
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 1485
Zber kuchynského odpadu z domácností

informácia pre obyvateľov

VÝZVA PRE OBČANOV NA VYZDVIHNUTIE SI KOŠÍKA NA KOMPOSTOVANIE

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) ukladá v § 81 ods. 7 písm. b) obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“). Rozsah BRKO, ktoré je obec povinná triediť:

 1. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ďalej len „BRO z kuchyne“) okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“),
 2. jedlé oleje a tuky z domácností,
 3. biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej len „BRKO zo záhrad“).

V našej obci máme zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a to formou domáceho kompostovania alebo kompostovania v obecnej kompostárni na zbernom dvore. Jedlé oleje a tuky môžu občania taktiež odovzdať na zbernom dvore.

Od 01. júla 2021 zavádzame aj pilotný zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Tento zber je určený len pre občanov (domácnosti). Nie je určený pre zariadenia spoločného stravovania, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby ako prevádzkovateľov kuchyne.

Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť zberu kuchynského bioodpadu priamo z domácností nie je ekonomicky účelné zabezpečovať systém zberu z domácností. Preto sme sa rozhodli v pilotnom zavedení zberu a spracovania kuchynského bioodpadu distribuovať do každej domácnosti košík na kompostovanie a 25 ks bio vrecúšok. Po naplnení bio vrecúška môže občan toto vrecko ďalej odovzdať do hnedej zbernej nádoby. Hnedé nádoby budú umiestnené na zbernom dvore, ako i pri bytových domoch. Jedná sa o pilotný projekt. V prvom polroku budeme najmä monitorovať množstvo vyzbieraného kuchynského odpadu a zapojenie sa Vás, obyvateľov našej obce do tohto typu zberu. Následne podľa výsledkov prehodnotíme spôsob zberu, ako aj množstvo a umiestnenie zberných nádob.

Priebeh zberu:

Každá domácnosť dostane zdarma košík na bioodpad a 25 ks kompostovateľných vreciek. Po naplnení vrecka môže občan toto vyniesť do hnedých 120 l nádob, ktoré budú umiestnené na určených miestach. Zberová spoločnosť 1 x týždenne zabezpečí vývoz týchto 120 l hnedých nádob a ich výmenu za dezinfikované a hygienizované nádoby.

ČO PATRÍ DO NÁDOB NA KUCHYNSKÝ ODPAD?

 • Zvyšky ovocia a zeleniny a šupky z ich čistenia
 • Pokazené alebo hnilé ovocie a zelenina
 • Kávové a čajové zvyšky
 • Vajcia a vaječné škrupiny
 • Starý chlieb a pečivo
 • Zvyšky jedál
 • Tekuté zložky kuchynského odpadu (polievky, omáčky...)
 • Mäso, ryby
 • Mliečne výrobky (bez obalu)
 • Potraviny po záruke (bez obalu)

Do hnedej nádoby je zakázané hádzať plastové vrecká s výnimkou kompostovateľných bio vreciek!

 

Zoznam stojísk:

 • Zberný dvor
 • Bytový dom súp. č. 1
 • Bytový dom súp. č. 78
 • Bytový dom súp. č. 303
 • Bytový dom súp. č. 501
 • Bytový dom súp. č. 584
 • Bytový dom súp. č. 741
 • Bytový dom súp. č. 914
 • Bytový dom súp. č. 993

Občania si môžu vyzdvihnúť košík na kompostovanie a kompostovateľné vrecká v kancelárii 1. kontaktu na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom cez úradné hodiny, ktoré sú:

 

Pondelok            7.30 – 15.30 hod.

Utorok                 7.30 – 15.30 hod.

Streda                  7.30 – 16.30 hod.

Piatok                   7.30 – 15.30 hod.

 

Pre každú domácnosť je určený 1 košík na kompostovanie a 25 ks kompostovateľných vreciek zdarma.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.