Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upovedomenie o stiahnutí návrhu na obnovu konania

SÚBOR
Dátum: 19.05.2021
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 649
Upovedomenie o stiahnutí návrhu na obnovu konania

verejná vyhláška

Upovedomenie účastníkov konania o podanom späť vzatí návrhov na začatie konania č. OU-NR_OCDPK-2020/002158 a č. 31241/2020/SCDPK/90973


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií (ďalej len „ministerstvo“), ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) a v súlade s § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov


u p o v e d o m u j e


všetkých účastníkov konania, že účastník konania:


Ing. Arpád Beneš, 925 91 Kráľová nad Váhom č.d. 117 (ďalej len „navrhovateľ“)


podal návrh na obnovu stavebného konania a to ukončeného prvostupňovým rozhodnutím č. OU-NR-OCDPK-2020/0021528-082 zo dňa 14.08.2020 a potvrdeným rozhodnutím vydaného v rámci odvolacieho konania k prvostupňovému rozhodnutiu č. 31241/2020/SCDPK/90973 zo dňa 24.11.2020, právoplatným 10.12.2020. Predmetom týchto rozhodnutí je stavebné povolenie na stavbu „ Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ od km 3,000 do km 11,783“.


Dňa 04.05.2021 navrhovateľ zobral svoj podaný návrh na obnovu konania č. OU-NR_OCDPK-2020/0021528-082 zo dňa 14.08.2020 a č. 31241/SCDPK/90973 zo dňa 24.11.2020 späť.


Ministerstvo v súlade s § 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku vyzýva všetkých účastníkov konania, aby sa v lehote 5 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia vyjadrili k obsahu podaného späť vzatia návrhu, ktoré je prílohou tohto upovedomenia.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
8db2c038-55c2-43a7-bd0e-44cdf7585eab Veľkosť: 539.4 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2021
spatvzatie-navrhu
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 310.5 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.