Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

„Rozšírenie cesty III/1369 – Horný Jatov“

SÚBOR
Dátum: 12.04.2021
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 471
„Rozšírenie cesty III/1369 – Horný Jatov“

rozhodnutie o umiestnení stavby

Zdroje Zeme, a.s., so sídlom Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo, v zast. PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, dňa 3.3.2021 podal na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

 

„Rozšírenie cesty III/1369 – Horný Jatov“

 

na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 254/1 (E KN 254/1), 24/1 (E KN 258, 262), druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, v extraviláne obce Trnovec nad Váhom, katastrálne územie Horný Jatov, správcom uvedených pozemkov je Slovenský pozemkový fond podľa listu vlastníctva č. 684, pre parcelné č. reg. KN E.

Obec Trnovec nad Váhom, ako určený príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, posúdila návrh podľa § 37, § 38 stavebného zákona v územnom konaní, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy. Na podklade toho, vydáva podľa § 39a stavebného zákona

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY „Rozšírenie cesty III/1369 – Horný Jatov“.

 

Rozhodnutie sa nachádza v prílohe.

 

premiestnené do archívu 4. 5. 2021

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
03 - ROZH. Veľkosť: 644.8 kB Formát: pdf Dátum: 12.4.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.