Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

SÚBOR
Dátum: 15.02.2021
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 567
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

ŽST Trnovec nad Váhom - ŽST Tvrdošovce - rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2

Obec Trnovec nad Váhom - Informovanie verejnosti

 

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na
životné prostredie  rozhodol podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 citovaného zákona a predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: „ŽST TRNOVEC NAD VÁHOM – ŽST TVRDOŠOVCE, REKONŠTRUKCIA KOĽAJE Č. 1 A KOĽAJE Č. 2“, ktorý predložil navrhovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti:
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, v zastúpení: REMING CONSULT a.s.,
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava po ukončení zisťovacieho konania nasledovne:


Navrhovaná činnosť „ŽST TRNOVEC NAD VÁHOM – ŽST TVRDOŠOVCE, REKONŠTRUKCIA KOĽAJE Č. 1 A KOĽAJE Č. 2“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktorá spočíva v komplexnej rekonštrukcii infraštruktúry dvojkoľajnej elektrifikovanej železničnej trate medzi ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce (žkm 120,351 – 130,116) sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak
nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie Veľkosť: 359.1 kB Formát: pdf Dátum: 15.2.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.