Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

SÚBOR
Dátum: 02.02.2021
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 527
Návrh na vydanie územného rozhodnutia

verejná vyhláška

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpený elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, dňa 12.08.2020 podali na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

 

INS:FTTH_SALA_06_Trnovec nad Váhom_transport

 

na pozemku registra EKN parcelné číslo 1551/1 druh pozemku ostatná plocha, vlastník Slovenská republika, na pozemku  registra CKN parcelné číslo 1489 zastavaná plocha a nádvorie, 1492/3 – orná pôda, parc.č. 492/28 vlastník Železnice SR a na pozemku registra EKN parcelné číslo 1501/200-ostatná plocha vlastník Slovenská republika a parc.č. 1501/100 – ostatná plocha vlastník Obec Trnovec nad Váhom.

 

Predmetom stavby je výstavba-uloženie HDPE rúr a multirúr. Do položenej multirúry budú následne zafúknuté optické vlákna a minikáble a to bez opätovnej  rozkopávky terénu.

 

Obec Trnovec nad Váhom,  ako určený príslušný stavebný úrad  podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, posúdila návrh  podľa § 37, 38, 39b stavebného zákona v územnom konaní, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na podklade toho vydala rozhodnutie, ktoré nájdu záujemcovia v prílohe.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
verejna-vyhlaska-telekom Veľkosť: 548.6 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.