Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

"Vodozádržné opatrenia" - rozhodnutie

SÚBOR
Dátum: 28.08.2020
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 676

vydanie rozhodnutia

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) Obci Trnovec nad Váhom, so sídlom Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom, podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v súčinnosti s § 66 ods. 1 stavebného zákona p o v o ľ u j e    u s k u t o č n e n i e     v o d n e j     s t a v b y  „Vodozádržné opatrenia v obci Trnovec nad Váhom“.

 

Rozhodnutie nájdete v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie - vodozádržné opatrenia Veľkosť: 84.2 kB Formát: pdf Dátum: 28.8.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.