"Zariadenie na produkciu argónu" - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

Informácia pre obyvateľov
14.05.2019
Autor: Administrátor

Spoločnosť Duslo podala oznámenie o navrhovanej činnosti Zariadenie na produkciu argónu.

Okresný úrad Šaľa zverejnil na webovom sídle ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru a vyzval dotknuté orgány a obce na doručenie stanoviska. Tieto stanoviská a stanovisko verejnosti tvoria podklad rozhodnutia. Účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a to do 5. dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Do spisu je možné nahliadnuť, urobiť z neho kópie, odpisy a výpisy na Okresnom úrade Šaľa, odbore starostlivosti o životné prostredie na adrese Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa, na prízemí, kancelária č. 15. v čase od 8.00 do 15.00 h.

Podklady rozhodnutia sú zverejnené aj na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-produkciu-argonu-

 Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.