Obec Trnovec nad Váhom
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Informácia pre občanov

Informácia pre občanov
novela zákona o hmotnej núdzi

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky si upozorňuje obyvateľov, že od 1. 4. 2019 je účinná novela zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, v ktorej poberateľom pomoci v hmotnej núdzi vznikajú nové povinnosti. Zásadná zmena nastala napr. pri posúdení trvania, resp. netrvania nepriaznivého zdravotného stavu. ÚPSVaR upozorňuje na skutočnosť, že ak poberateľ pomoci v hmotnej núdzi je dočasne práceneschopným, úrad prehodnotí jeho zdravotný stav a na základe stanoviska posudkového lekára usúdi, že:  "nepriaznivý zdravotný stav ďalej netrvá, je poberateľ pomoci v hmotnej núdzi  povinný zúčastňovať sa činností uvedených v § 10 ods. 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne, aj napriek tomu, že jeho práceneschopnosť trvá ďalej.“

Vážení občania, ak sa Vás táto problematika týka, kontaktujte Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky na tel. čísle 031/2447 999 alebo osobne na pracovisku Šaľa.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.