Obec Trnovec nad Váhom

Informácia pre majiteľov psov

Informácia pre majiteľov psov
Zmena zákona prináša nové povinnosti majiteľom

Od 1. 9. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 37/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vznikajú tak nové povinnosti aj pre majiteľov psov.

Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018na splnenie povinnosti trvalo označiť psa určené prechodné obdobie do 31.októbra 2019. Toto prechodné obdobie do 31.októbra 2019 neplatí pre vlastníka psa narodeného do 31. augusta 2018, ak sa pes:

  • uvádza na trh,
  • prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby,
  • umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.