Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Čpavok 4

OZNAM

Obec Trnovec nad Váhom oznamuje, že Ministerstvo životného prostredia SR doručilo na Obecný úrad dňa 04.03.2016 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

„ Čpavok 4“

navrhovateľa Duslo, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236

 927 03 Šaľa.

 

Tento dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom

v pracovné dni od 7,30 hod. do 15,15 hod. a v stredu od 7,30 hod. do 16,45 hod.

Občania si môžu z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť

kópie.

Dokument je prístupný na webovom sídle MŽP SR :

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/cpavok-4-

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k Oznámeniu ... do 10 pracovných dní od zverejnenia informácií.

V Trnovci nad Váhom, 08.03.2016