Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nový zásobník DAM

OZNAM

Obec Trnovec nad Váhom oznamuje, že Ministerstvo životného prostredia SR doručilo na Obecný úrad dňa 19.02.2016 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

„ Nový zásobník DAM“

navrhovateľa Duslo, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236

 927 03 Šaľa.

 

Tento dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom

v pracovné dni od 7,30 hod. do 15,15 hod. a v stredu od 7,30 hod. do 16,45 hod.

Občania si môžu z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť

kópie.

 

Dokument je prístupný na webovom sídle MŽP SR :

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-zasobnik-dam

 

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k Oznámeniu ... do 10 pracovných dní od zverejnenia informácií.

V Trnovci nad Váhom, 22.02.2016