Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výmena kotla a separátora na výrobni KD3

VÝMENA KOTLA A SEPARÁTORA NA VÝROBNI KD3 - OZNÁMENIE O ZMENE

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Duslo, a.s.


Obec Trnovec nad Váhom oznamuje, že Ministerstvo životného prostredia SR

doručilo na Obecný úrad dňa 03.02.2016 Oznámenie o zmene  navrhovanej

činnosti:

„ Výmena kotla a separátora na výrobni KD3“

navrhovateľa DUSLO , a. s. Šaľa.

Tento dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom

v pracovné dni od 7,30 hod. do 15,15 hod. a v stredu od 7,30 hod. do 16,45 hod.

Občania si môžu z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť

kópie.

Dokument je prístupný na webovom sídle MŽP SR :

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vymena-kotla-separatora-na-vyrovni-kd3

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k Oznámeniu ... do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.