Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Skladovanie a miešanie kvapalných hnojív

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručil oznámenie o navrhovanej činnosti "Skladovanie a miešanie kvapalných hnojív" navrhovateľa Al Agro s.r.o. Trnovec nad Váhom 155.

Tento dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom v pracovné dni od 7.30 do 15.15 h. a v stredu od 7.30 do 16.45 h. Občania si môžu z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Dokument je prístupný aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

Http:// www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/al-agro-s-r-o-trnovec-nad-vahom%3A-skladovanie-miesanie-kvapalnych-hnojiv

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu do 21 dní od zverejnenia.