Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kanditátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb /najneskôr 11.01.2016/.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Na oznámenie doručené po uplynutí lehoty sa neprihliada.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Trnovci nad Váhom:  volby@trnovecnadvahom.sk.