Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Trnovec nad Váhom v zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 30. septembra 2023:

 

volby@trnovecnadvahom.sk

 

Žiadosť je možné poslať vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (najneskôr 8. 9. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

 

V Trnovci nad Váhom, 31. 7. 2023

 

 

 

                                                                                        Mgr. Oliver Berecz

                                                                                            starosta obce