Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o mieste a čase konania miestneho referenda

OZNÁMENIE O MIESTE A ČASE KONANIA MIESTNEHO REFERENDA

 

Obec Trnovec nad Váhom v zmysle uznesenia č. 237/2021, ktoré prijalo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom na svojom 22. zasadnutí dňa 21. júna 2021

vyhlasuje miestne referendum

s otázkou:

Súhlasíte s výstavbou „Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ v našom okrese?

Spôsob úpravy hlasovacieho lístka: Hlasovací lístok sa upraví tak, že volič v príslušnom rámčeku značkou "X" vyznačí odpoveď na otázku "ÁNO" alebo "NIE"

 

Deň a čas konania miestneho referenda: 4. september 2021 od 7.00 do 22.00 h.

Miesto konania miestneho referenda: okrsok č. 1 Miestne kultúrne stredisko, 925 71  Trnovec nad Váhom 19

  • voliči od č. domu 1 po číslo 1051 a obyvatelia prihlásení na OBEC

 

Právo hlasovať v miestnom referende má každý občan s trvalým pobytom v obci Trnovec nad Váhom, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši vek 18 rokov a vo výkone volebného práva mu nebránia zákonné prekážky.