Beseda

Beseda

12.10.2017 00:01:00 - 12.10.2017 12:00:00 | Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom

Obecná knižnica Trnovec nad Váhom v spolupráci s komisiou školstva, mládeže a kultúry pri OZ a ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom usporiada dňa 12. októbra 2017 o 8.00 hod. besedu so známou spisovateľkou kníh pre deti Gabrielou Futovou.

FacebookFacebook