VZN č.1/2018 o podmienkach prenájmu bytov

VZN č.1/2018 o podmienkach prenájmu bytov
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č. 1/2018 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Trnovec nad Váhom
16.05.2018
Autor: Administrátor

Obec Trnovec nad Váhom podľa §4 a §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Trnovec nad Váhom. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,VZN“) stanovuje podmienky prijímania žiadostí, postup pri výbere nájomníkov obecných nájomných bytov vo  vlastníctve obce Trnovec nad Váhom a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu. Nájomné byty sú byty vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN.

Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č. 6/2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Trnovec nad Váhom.

 

VZN č.1/2018 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Trnovec nad Váhom bolo schválené na 35. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 14.05.2018 pod číslom 365/2018.

 

K nahliadnutiu ho prikladáme nižšie, na úradne tabuli obce a na webovom sídle obce je po schválení zverejnené v zákonnej lehote odo dňa 16.05.2018.


Súbory na stiahnutie:
VZN č.1-2018 o podmienkach prenájmu bytov 4.19 MB 16.05.2018

Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.