Návrh Rozpočtu obce na rok 2018

Návrh Rozpočtu obce na rok 2018
Návrh Rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2018
24.02.2018
Autor: Administrátor

Návrh rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na rok 2019-2020 je spracovaný v súlade s ustanoveniami:

- zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení  
   neskorších predpisov

- zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004 – 42 z 8. decembra 2004 a jeho
   doplnkov,ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia
   rozpočtovej klasifikácie

-ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu
   programového rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom.

Rozpočet je otvorený dokument, ktorý v priebehu roku obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby upraviť.

 

Návrh Rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2018 je ako príloha priložený nižšie k nahliadnutiu.

 


Súbory na stiahnutie:
ROZPOCET 2018 495 kB 24.02.2018

Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.