Návrh Rozpočtu obce na rok 2018

Návrh Rozpočtu obce na rok 2018
Návrh Rozpočtu obce Trnovec nad Váhom
25.11.2017
Autor: Administrátor

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 je spracovaný v súlade s ustanoveniami:

- zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

- zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
   zákonov v znení neskorších predpisov

- zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004 – 42 z 8. decembra 2004 a jeho doplnkov,
   ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

 

Návrh rozpočtu obce je zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce k pripomienkovaniu odo dňa 25.11.2017.

K nahliadnutiu je priložený nižšie.


Súbory na stiahnutie:
Navrh rozpočtu_TnV 36.4 kB 25.11.2017
príjmy 2018 1.69 MB 25.11.2017
výdavky 2018 11.2 MB 25.11.2017
programový rozpočet 2018 24.3 MB 25.11.2017

Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.