Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
"Územný plán mesta Šaľa - Zmeny a doplnky č. 6"
02.11.2017
Autor: Administrátor

Obec Trnovec nad Váhom oznamuje, že Okresný úrad Šaľa doručil  dňa 31. 10. 2017 Oznámenie o strategickom dokumente:

 

„ Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 6“

obstarávateľa Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa

 

 

Toto oznámenie je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom

v pracovné dni od 7,30 hod. do 15,15 hod. a v stredu od 7,30 hod. do 16,45 hod.

Občania si môžu z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť

kópie.

Dokument je prístupný na webovom sídle MŽP SR :

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-uzemny-plan-mesta-sala-zmeny-doplnk

 

Verejnosť môže doručiť Okresnému úradu písomné stanovisko k Oznámeniu ... do 15 dní od jeho doručenia.

 

V Trnovci nad Váhom, 02. 11. 2017


Súbory na stiahnutie:
ÚP mesta Šaľa - zmeny a doplnky č. 6 1.24 MB 02.11.2017

Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.