Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším
Nezabúdame, že im patrí naša vďaka a úcta nielen v tomto mesiaci
05.10.2017
Autor: Administrátor

Čo povedať, aby slová nevyzneli ako chladné frázy?
Možno to, čo sa srdcu žiada mnoho razy,
no jazyk v tichu mlčí...


O tom, že človek z bolesti sa zrodí,
z matkinho objatia cez detské letá kráča,
sám netušiac ako
čas ho oslobodí zo šatočiek detstva
dozrie
a z rodného domu vyletí do života
ako mladé vtáča.
V ústrety snom, túžbam, diaľnym horizontom...


Na novej ceste spozná,
že nie každý príbeh končí šťastným koncom
a že chlieb každodenný sa tvrdou prácou solí.
Zrazu sa nájde uprostred pooraných polí
možno sám, možno s niekým,
možno v cudzine, možno s rodnou zemou spätý.


Tak pokorne tam stojí
hľadiac na nebo modré vidí svoj život
pretavený do oči vlastných detí,
do smiechu vnúčat malých...


A usmeje sa skromne zabudnúc na prežité jarmo.
Vďaka ti, ŽIVOT, nedostal som ťa darmo.Komentáre

FacebookFacebook