Rozhodnutie - "Obnova vykurovania podniku"

Rozhodnutie -
Okresný úrad Šaľa ako príslušný orgán štátnej správy vydal rozhodnutie.
05.10.2017
Autor: Administrátor

Okresný úrad Šaľa vydal rozhodnutie, že zmena navrhovanej činnosti, ktorej účelom je nahradenie existujúcich systémov vykurovania objektov podniku sa nebude posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona o správnom konaní v lehote do 15 dní. Verejnosť má právo podať odvolanie aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.

Rozhodnutie nájdete v prílohe.


Súbory na stiahnutie:
rozhodnutie - obnova vykurovania podniku 8.64 MB 05.10.2017

Komentáre

FacebookFacebook