Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania
Krajský pamiatkový úrad Nitra oznamuje začiatok správneho konania
28.09.2017
Autor: Administrátor

Dňa 22. 9. 2017 začal Krajský pamiatkový úrad Nitra z vlastného podnetu konanie o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou "Trnovec nad Váhom, rekonštrukcia prívodného potrubia".

Bližšie informácie nájdu záujemcovia vo verejnej vyhláške, ktorá sa nachádza v prílohe.

 


Súbory na stiahnutie:
verejná vyhláška 2.34 MB 28.09.2017

Komentáre

FacebookFacebook