Pozvánka

Pozvánka
 Prihláste sa do 2. ročníka kuchárskej súťaže!
04.08.2017
Autor: Administrátor

 

Obec Trnovec nad Váhom

v spolupráci s komisiou školstva, mládeže a kultúry

srdečne pozýva každého, kto má chuť predviesť svoju šikovnosť

a  kuchárske umenie, aby sa prihlásil

na 2. ročník Trnoveckej varešky.

Informácie pre záujemcov:
Súťaže sa môžu zúčastniť najmenej trojčlenné družstvá staršie ako 18 rokov.

Kategórie jedál: v druhom ročníku máte za úlohu pripraviť guláš alebo perkelt podľa vlastného výberu a chuti.

Prihlášky:

  1. Do súťaže sa družstvo prihlási vyplnením priloženej prihlášky a jej doručením na obecný úrad.
  2. Termín uzávierky prihlášok: 5. september 2017.

Organizátor: Obec Trnovec nad Váhom

Kontaktná osoba: Iveta Mesárošová, e-mail: iveta.mesarosova@trnovecnadvahom.sk

Organizačné pokyny:

  1. Každé súťažné družstvo po podpise záväznej prihlášky dostane 20 € na zakúpenie surovín.
  2. Súťaž sa uskutoční v na nádvorí Miestneho kultúrneho strediska 9. septembra 2017.
  3. Prezentácia družstiev od 11.45 h.
  4. Začiatok varenia je určený na 12.oo h. Ukončenie súťaže a ochutnávka vzoriek bude o 16.3o h.,           vyhlásenie výsledkov o 17.00 h. 
  5. Organizátori zabezpečia pre súťažiacich pitný režim, drevo potrebné na varenie a ohnisko.
  6. Súťažiaci si zabezpečia potrebné ingrediencie, kotlinu / kotlík s trojnožkou, resp. iné náradie podľa potreby. 
  7. Organizátori zabezpečia odbornú porotu. Porota hodnotí spôsob varenia a finálny produkt.

     Najlepší budú odmenení.

Vážení občania, srdečne Vás pozývame, aby sa zúčastnili na kultúrnospoločenskom podujatí Rozlúčka s letom, kde môžete výsledky kuchárskeho umenia našich súťažiacich ochutnať!

 

 


Súbory na stiahnutie:
Prihláška 459.4 kB 04.08.2017

Komentáre

FacebookFacebook