Aktualizácia územného plánu obce

Aktualizácia územného plánu obce
Obec Trnovec nad Váhom pripravuje aktualizáciu územného plánu obce
06.03.2017
Autor: Administrátor

Poslanci obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom na svojom 20. zasadnutí dňa 12. decembra 2016 uznesením č. 186/2016 schválili potrebu aktualizácie Územnoplánovacej dokumentácie Obce Trnovec nad Váhom. Cieľom tejto aktualizácie je snaha vypracovať dokumentáciu tak, aby v nej boli zapracované všetky zmeny a doplnky, ale aj prehľad o platnej urbanistickej koncepcii obce a jej priestorových a funkčných charakteristikách.

 

Územnoplánovacia dokumentácia je efektívnym nástrojom pre usmerňovanie investičnej činnosti na území obce, na vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom stavebného úradu. To znamená, že prostredníctvom Územného plánu môže obec určiť, kde je možné stavať a čo je možné postaviť.

 

V súčasnosti má obec platný územný plán z roku 2012, ale bolo nám doručených niekoľko návrhov a žiadostí na vykonanie zmien. Obraciame sa na občanov so žiadosťou o zaslanie návrhov, podnetov a pripomienok, ktoré by nám mohli pomôcť k tomu, aby bol tento dôležitý dokument aktualizovaný v súlade s aktuálnymi potrebami a požiadavkami.

 

 

 FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.