VÝVOZ KOMUNÁLNEHO A TRIEDENÉHO ODPADU NA ROK 2017

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO A TRIEDENÉHO ODPADU NA ROK 2017
Obec Trnovec nad Váhom zverejňuje pre občanov obce harmonogram vývozu odpadu na nový rok 2017.
20.12.2016
Autor: Administrátor

Harmonogram vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2017 je k dispozícii k nahliadnutiu nižšie ako príloha.

 FacebookFacebook