Úradné oznamy a správy
Informácia pre voličov O počte obyvateľov obce Trnovec nad Váhom pre voľby do orgánov samosprávy obci konaných dňa 15.novembra 2014. Publikované: 14.07.2014 Európske zisťovanie o zdraví Slovenská republika sa zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014, ktoré prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Publikované: 04.07.2014 Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku "Močovina 3 " Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku "Močovina 3 " podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Publikované: 03.07.2014 Duslo, a.s., Šaľa - „ČPAVOK 3“ Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „ČPAVOK 3“ podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Publikované: 23.06.2014 Záverečného účtu Obce Trnovec nad Váhom za rok 2013 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia. Publikované: 30.05.2014 Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania výrub drevín Publikované: 16.05.2014 Správy miestneho rozhlasu Mnohí si pre pracovnú zaneprázdnenosť nemôžete vypočuť správy miestneho rozhlasu, a to ani tie, ktoré sa týkajú vecí verejných. Pripravili sme preto pre vás službu, vďaka ktorej môžete správy sledovať. Po kliknutí na tento link a prihlásení občana sa dozviete, aké správy odzneli v miestnom rozhlase práve dnes. Komerčné oznamy na tomto fóre nezverejňujeme. Publikované: 11.03.2014 Riešenie skladu olejov na ČP 3 Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „ČPAVOK 3“ podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ("Riešenie skladu olejov na ČP 3") Publikované: 21.02.2014 Oznámenie prevádzkovateľa MZZO Obec Trnovec nad Váhom upozorňuje, že v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, sú prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia povinní rovnako ako každoročne do 15. februára nahlásiť údaje o spotrebe palív a surovín a ďalšie údaje na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý kalendárny rok. Tlačivo na nahlásenie údajov si môžete stiahnuť tu: Publikované: 31.01.2014