Úradné oznamy a správy
Optimalizácia trate Leopoldov-Nitra-Šurany Obec obdržala správu o hodnotení “ŽSR, elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov-Nitra-Šurany”. Do dokumentu verejnosť môže nahliadnuť v pracovné dni od 8,00 hod. do 15,30 hod., robiť z neho výpisy, odpisy alebo zhotoviť kópie. Publikované: 20.12.2014 Cestovný poriadok Cestovný poriadok dopravcu Arriva Nitra platný od 14. decembra 2014na linke Nitra – Šaľa. Publikované: 02.12.2014 Komunálne voľby - výsledky Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Publikované: 18.11.2014 Zásobník dusičnanu amónneho Obec obdržala zámer navrhovateľa Duslo, a.s. Šaľa: “ Zásobník dusičnanu amónneho”. Do zámeru je možné nahliadnuť na obecnom úrade v pracovné dni od 8,00 hod. do 15,15 hod. a v stredu do 16,30 hod. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná. Publikované: 10.11.2014 Doručenie zámeru ŽSR Doručenie zámeru ŽSR, elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov-Nitra-Šurany. Do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v pracovné dni od 8,00 hod do 15,15 hod. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť ministerstvu do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná. Publikované: 22.09.2014 Riešenie skladu olejov na ČP 3 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby do trvalej prevádzky podľa § 79 stavebného zákona . Publikované: 26.08.2014 Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „Spaľovňa odpadov“ Podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Publikované: 13.08.2014 Káblová televízia Carisma oznamuje Káblová televízia Carisma Dvory nad Žitavou oznamuje svojim klientom, že rozšírila ponuku vysielaných programov v našej obci o tieto digitálne programy. Publikované: 29.07.2014 Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku "Močovina 3 " Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku "Močovina 3 " podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Publikované: 03.07.2014 Záverečného účtu Obce Trnovec nad Váhom za rok 2013 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia. Publikované: 30.05.2014 Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania výrub drevín Publikované: 16.05.2014 Správy miestneho rozhlasu Mnohí si pre pracovnú zaneprázdnenosť nemôžete vypočuť správy miestneho rozhlasu, a to ani tie, ktoré sa týkajú vecí verejných. Pripravili sme preto pre vás službu, vďaka ktorej môžete správy sledovať. Po kliknutí na tento link a prihlásení občana sa dozviete, aké správy odzneli v miestnom rozhlase práve dnes. Komerčné oznamy na tomto fóre nezverejňujeme. Publikované: 11.03.2014