Úradné oznamy a správy
Pripomienky k cestovnému poriadku Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja a Arriva Nitra upozorňujú občanov, ktorí majú návrhy, pripomienky a podnety k cestovným poriadkom na rok 2015, aby ich zaslali e-mailom na adresu obec@trnovecnadvahom.sk alebo podali osobne v kancelárii prvého kontaktu na prízemí obecného úradu Trnovec nad Váhom do 9. 10. 2014. Tieto námety budú postúpené Úradu NSK a dopravcovi, firme Arriva Nitra. Publikované: 17.09.2014 Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí V zmysle zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov jednou z povinností obce je viesť stály zoznam voličov. Občania, ktorí majú záujem si skontrolovať, či sú v tomto zozname zapísaní, tak môžu urobiť v pracovné dni od 8.00 do 15.15 hod., v stredu do 16.45 hod. v podateľni Obecného úradu v Trnovci nad Váhom. Publikované: 16.09.2014 Kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva sa doručia zapisovateľovi miestnej volebnej komisie Ing Motolíkovej bytom Trnovec nad Váhom č. 954, tel. kontakt: 0917873525 najneskôr 21.09.2014. Publikované: 16.09.2014 PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE 3. októbra 2014 od 7.00 do 15.00 hod. bude prerušená distribúcia elektrickej energie na týchto odberných miestach: Loka hydinárska farma, Horný Jatov 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 866, 869, 870, Kľučiareň 1, Nový Dvor 890, 900, 905, Trnovec nad Váhom 1345/21 Publikované: 11.09.2014 Riešenie skladu olejov na ČP 3 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby do trvalej prevádzky podľa § 79 stavebného zákona . Publikované: 26.08.2014 Informácia pre voličov Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu, určenie počtu poslancov, o počte obyvateľov obce Trnovec nad Váhom pre voľby do orgánov samosprávy obci konaných dňa 15.novembra 2014. Publikované: 15.08.2014 Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „Spaľovňa odpadov“ Podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Publikované: 13.08.2014 Káblová televízia Carisma oznamuje Káblová televízia Carisma Dvory nad Žitavou oznamuje svojim klientom, že rozšírila ponuku vysielaných programov v našej obci o tieto digitálne programy. Publikované: 29.07.2014 Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku "Močovina 3 " Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku "Močovina 3 " podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Publikované: 03.07.2014 Záverečného účtu Obce Trnovec nad Váhom za rok 2013 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia. Publikované: 30.05.2014 Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania výrub drevín Publikované: 16.05.2014 Správy miestneho rozhlasu Mnohí si pre pracovnú zaneprázdnenosť nemôžete vypočuť správy miestneho rozhlasu, a to ani tie, ktoré sa týkajú vecí verejných. Pripravili sme preto pre vás službu, vďaka ktorej môžete správy sledovať. Po kliknutí na tento link a prihlásení občana sa dozviete, aké správy odzneli v miestnom rozhlase práve dnes. Komerčné oznamy na tomto fóre nezverejňujeme. Publikované: 11.03.2014