Trnovec nad Váhom - Oficiálne stránky obce

Civilná ochrana

Civilná ochrana

     Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu štátu, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je chránič život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:

 • záchranné práce,
 • evakuácia,
 • núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie,
 • použitie zložiek integrovaného záchranného systému.

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:
 a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ -  2-min. kolísavým tónom sirén
 b) „OHROZENIE VODOU“ – 6-min. stálym tónom sirén.

Pôsobnosť obce na úseku CO

Obec:
a) vypracúva plán ochrany obyvateľstva,
b) koordinuje plnenie úloh,
c) riadi záchranné práce,
d) uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu CO,
e) určuje vhodné ochranné stavby,
f) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu,
g) zabezpečuje trvale hlásnu službu a informačnú službu CO,
h) vytvára jednotky CO,
i) zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek CO obce,
j) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu,
k) vedie evidenciu evakuovaných osôb.

 

Obec zriaďuje krízový štáb, ktorý je výkonným orgánom orgánu krízového riadenia.
Úlohou krízového štábu obce je analyzovať riziká krízovej situácie, navrhovať opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zložiek v jeho pôsobnosti v období krízovej situácie.

KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: 925 71 Trnovec nad Váhom, 587
 • Telefón: +421 031/7781496, +421 911 616 781
 • Email: obec@trnovecnadvahom.sk
 • Úradné hodiny obecného úradu:

  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 17:00
  Štvrtok  07:30 - 15:30
  Piatok 07:30 - 15:30

Aktuálne počasieAktuálne počasie

Aktuálne počasie
dnes
24.07.2017
Búrky. Najvyššia teplota 27°C. Vietor V s rýchlosťou od 10 do 15 km/h. Možnosť dažďa 80%. Možné lokálne silné zrážky.
 • Aktuálne počasie Utorok 25.07.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 24°C. Vietor SZ s rýchlosťou od 15 do 30 km/h.

 • Aktuálne počasie Streda 26.07.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 23°C. Vietor ZSZ s rýchlosťou od 15 do 30 km/h.

 • Aktuálne počasie Štvrtok 27.07.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 23°C. Vietor SZ s rýchlosťou od 15 do 25 km/h.

FacebookFacebook