Horný Jatov

 • Každý z nás v sebe nosí spomienku na svoj rodný kraj. Na miesto, kde sme sa narodili. Na miesto, kde sme vyrástli. Na miesto, kde sme prežili svoje detstvo, mladosť, detské huncútstva či prvé lásky. Miesto nášho domova, nášho rodiska. A tieto spomienky nikdy nezmiznú z našej pamäte. Ba práve s pribúdajúcimi vráskami na našej tvári sa tieto spomienky vyostria aj do najmenších detailov. Spomínate si na veselé zábavy a tancovačky v starej krčme, na nadaných futbalistov, krásne futbalové ihrisko, ovocný sad, škôlku, našu školu, rybník....
  Ale čas je neúprosný. Čas, ktorý všetko mení. Niečo nové sa vytvorí a niečo sa navždy stratí. Niektoré z týchto miest nezanikli, ale niektoré už zostali iba v našich spomienkach. Ale my, ktorí sme sa narodili, vyrástli alebo prežili časť svojho života v Hornom Jatove, nechceme aby tieto miesta zostali iba v našich spomienkach. A aj z tohto dôvodu sme založili občianske združenie Hornojatovčan. Aby sme zachovali Horný Jatov a nášmu srdcu drahé spomienky pre naše deti a vnukov. Aby raz mohli vidieť, kde sme sa narodili, vyrástli, kde sme žili. Aby videli, kde sú naše korene. Jedným z našich cieľov je zriadenie pamätnej miestnosti v Hornom Jatove s dobovými predmetmi, fotografiami a spismi či pomoc pre rekonštrukcii miestneho románskeho kostola. Sú to ciele ušľachtilé, ale i finančne náročné. V prípade záujmu môžu občania či právnické osoby prispieť finančným darom na realizáciu týchto zámerov. 
  Zároveň Vás týmto prosíme podeľte sa o túto informáciu s Vašimi známymi, rodinou, dajte im do povedomia našu webovú stránku http://trnovecnadvahom.sk – časť Horný Jatov alebo nás kontaktujte na e-mailovej adrese hornojatovcan@trnovecnadvahom.sk alebo na telefónnych číslach členov občianskeho združenia.

 

 • Obyvatelia tejto časti obce, ktorí sú v podstate samostatnou komunitou, oddelenou od zvyšku obce, majú svoje špecifické problémy.

  Tí občania, ktorí si zakúpili byty v bytových domoch, patriacich predtým Sagrisu, museli riešiť ťažkosti s dodávkou elektrickej energie. Faktúry za jej spotrebu platili Sagrisu i naďalej. Obec im pomohla pri zriadení nových elektrických rozvodov. Zabezpečila sa projektová dokumentácia i povolenia. Investorom boli Západoslovenské energetické závody, a.s.

  Stavba sa skolaudovala a obec pomohla i pri vybavovaní náležitosti týkajúcich sa žiadostí a pripojenia, ako aj s uzavretím zmlúv so Západoslovenskou energetikou.

  Veľké problémy sú aj v zásobovaní vodou. Horný Jatov je zásobovaný vodou ktorá je tlačená do vodojemu vo vlastníctve dnešnej Farmy Jatov. Zásobovanie je nevyhovujúce pre všetkých zúčastnených a obec hľadá spôsoby, ako situáciu efektívne riešiť.

  Vďaka dotácii z Nitrianskeho samosprávneho kraja a výzve miestnej akčnej skupiny Via Romanum obec pripravila projekt „Rozšírenie verejného informačného systému – časť Horný Jatov“.

  Tento projekt bol úspešný a vďaka finančnému príspevku vo výške 2.676,25 Eur sa podarilo rozšíriť miestny rozhlas aj do tejto časti obce. Takto sa obyvateľom dostanú potrebné informácie o dianí v obci, či varovanie v prípade mimoriadnych udalostí.

FacebookFacebook